เข้าสู่ระบบ
 
  หน้าหลักกระทู้    
โดย :

//543
IP:
 
 
ความคิดเห็นที่ 1:
โดย : เจ้าหน้าที่พัสดุ

13/08/2552 18:50:10
IP:
  ขอตอบคำถามเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้าสำนักงาน

โดยการจ้างเหมาเปลี่ยนระบบไฟฟ้าจาก 1 เฟส เป็นระบบไฟฟ้า 3 เฟส เป็นเงิน 50,300.70 บาท ซึ่งได้ปฏิบัติโดยถูกต้องตามระเบียบฯ ทุกขั้นตอนและตรวจสอบได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 มีรายละเอียดดังนี้
(ข้อ19) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100000.- บาท
(ข้อ 39) การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคา กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรงแล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ จากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29
- เรื่องข้อหารือ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา หนังสือที่ นร(กวพ) 1204/3091 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2537 (จากหนังสือหน้า 148)
(ดูได้จากหนังสือคู่มือปฏิบัติงานพัสดุ รวบรวมโดยนายเชิดชัย มีคำ)
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ถ้อยคำที่สุภาพ สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม)
รายละเอียด*
โดย*
E-mail
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา   

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ