เข้าสู่ระบบ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
ประกาศ เรื่องเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล จำนวน ๑ คัน (20/09/2561 11:49:42)
***ประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล จำนวน ๑ คัน (20/09/2561 11:47:44)
***ประกาศ เรื่องTOR เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล จำนวน ๑ คัน (20/09/2561 11:46:23)
***ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบบัญชี (31/01/2560 09:13:43)
***ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งนักวิชการตรวจสอบบัญชี (25/01/2560 15:13:23)
อ่านทั้งหมด     
  สตส.สตูล ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” (14/11/2562 11:27:38)
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวบัวทิพย์ พิณสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
  สตส.สตูล จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (05/11/2562 09:59:04)
วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
  สตส.สตูล จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (24/10/2562 15:15:12)
วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางพจนีรมย์ รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
  สตส.สตูล พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช (24/10/2562 15:12:24)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนายสุนันท์ เพชรหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
  สตส.สตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (24/10/2562 15:07:39)
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนายสุนันท์ เพชรหอม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมบุคลากรในสังกัด
  สตส.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า (22/10/2562 15:26:27)
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางพจนีรมย์ รัตนมนตรี หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
  สตส.สตูล ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (15/10/2562 14:23:18)
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดย นางวนิดา กัลยาศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  สตส.สตูล ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (14/10/2562 09:39:36)
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวเรวดี นาทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ
  สตส.สตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (14/10/2562 09:32:49)
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล โดยนางสาวเรวดี นาทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
อ่านทั้งหมด.....