ปรับตัวอักษร 

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
การจัดการอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขึ้นพื้นฐาน" รุ่นที่ ๓ (30/06/2563)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (19/06/2563 09:00:24)
***ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (19/06/2563)
***ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (12/06/2563 10:35:29)
***ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (01/06/2563 14:51:25)
อ่านทั้งหมด     
  สตส.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อรับรองงบการเงิน ของสหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด (14/10/2564 16:59:05)
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางวนิดา กัลยาศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด
  สตส.สตูล จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 (13/10/2564 09:32:02)
วันที่ 13 ตุลาคม 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวบัวทิพย์ พิณสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
  สตส.สตูล ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราขการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผ่านระบบ Gin Conference (30/09/2564 16:05:03)
วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราขการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์บริการสตูล จำกัด (29/09/2564 16:42:00)
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวณัฐติตา มรรคาเขต นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.สตูล จำกัด (29/09/2564 16:40:30)
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางวนิดา กัลยาศิริ นักตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพารา สกย.ทุ่งนุ้ย (29/09/2564 16:39:14)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางวนิดา กัลยาศิริ นักตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์กองทุนสวนยางวังใหม่พัฒนา จำกัด (29/09/2564 16:37:59)
วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวบัวทิพย์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ สหกรณ์การเกษตรทุ่งหว้า จำกัด (28/09/2564 15:29:57)
วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสมหมาย อินทรเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  สตส.สตูล ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๔ ปี ธงชาติไทย (28/09/2564 15:08:54)
มื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๔ ปี
อ่านทั้งหมด.....