เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
***ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลเรื่องเลื่อนกำหนดการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (30/04/2563 15:34:32)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (16/04/2563 09:24:51)
***ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องร้บสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ (08/04/2563 10:56:18)
***ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (เพิ่มเติม) พร้อมด้วยใบสมัคร,ใบชำระเงินธนาคาร (27/03/2563 17:49:52)
***ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (17/03/2563 17:04:17)
อ่านทั้งหมด     
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference เรื่อง แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (22/05/2563 12:09:24)
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference
  สตส.สตูล เข้าร่วมรับฟังประชุมผ่านระบบ Web Conference เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร และโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 (22/05/2563 12:05:47)
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ
  สตส.สตูล ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (22/05/2563 11:43:07)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 นางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)
  สตส.สตูล ได้รับมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ตราไทย-เดนมาร์ค ที่ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้โครงการ "สายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-๑๙” ให้แก่บุคลากรในสังกัด (22/05/2563 11:41:41)
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลนำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้รับมอบผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที ตราไทย-เดนมาร์ค
  สตส.สตูล ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท-19 (22/05/2563 11:39:46)
วันที่ 22-23 เมษายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด (22/05/2563 11:38:10)
เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยข้าราชการ
  สตส.สตูล ร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิท-19 (22/05/2563 11:33:47)
วันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
  สตส.สตูล ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล พ่นยาฆ่าเชื้อต้านโควิด-19 (22/05/2563 11:31:47)
วันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้รับความอนุเคราะห์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
  สตส.สตูล เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือ สหกรณ์กองทุนสวนยางอุไดเจริญ ๑ จำกัด (22/05/2563 11:28:11)
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
อ่านทั้งหมด.....