ปรับตัวอักษร 

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
***ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาบุคคล ในตำแหน่ง จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (28/12/2564 09:31:59)
***ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ ในตำแหน่ง จ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (17/12/2564 14:28:15)
***การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาจ้างเหมาปฏิบัติงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป (09/12/2564 11:45:17)
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (05/11/2564 12:30:01)
การจัดการอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขึ้นพื้นฐาน" รุ่นที่ ๓ (30/06/2563)
อ่านทั้งหมด     
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมสัมมนาผ่านระบบ Gin Conferecnce เรื่อง “ ถอดบทเรียน ศาสตร์พระราชาด้วยมิติทางบัญชี : ทางเลือก ทางรอด ของเกษตรกรยุคใหม่ (09/05/2565 17:33:41)
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล โดยนางกนกลดา วัชชะวิพุธ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้มอบหมายให้นางสาวบัวทิพย์ พิณสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (05/05/2565 09:01:19)
วันที่ 29 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล โดยนางกนกลดา วัชชะวิพุธ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล มอบหมายให้นางสมหมาย อินทรเพชร
  สตส.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ เพื่อพิจารณารับรองงบการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอควนโดน จำกัด (05/05/2565 08:49:40)
วันที่ 28 เมษายน 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล โดยนางกนกลดา วัชชะวิพุธ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล มอบหมายให้นางสมหมาย อินทรเพชร ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์มัสยิดกลางควนโดน จำกัด (26/04/2565 19:24:08)
วันที่ 24 เมษายน 2565 นางกนกลดา วัชชะวิพุธ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้มอบหมายให้นางสาววานิตา หมันเส็น
  สตส.สตูล เข้าร่วมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2565 16:23:21)
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นางกนกลดา วัชชะวิพุธ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้มอบหมายให้นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์อามานะฮ์ อาบาดัน จำกัด (21/04/2565 22:34:41)
วันที่ 21 เมษายน 2565 นางกนกลดา วัชชะวิพุธ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้มอบหมายให้นางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  สตส.สตูล เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์อิสลาม อัล ฮิจญ์เราะฮฺ จำกัด (17/04/2565 12:07:55)
วันที่ 12 เมษายน 2565 นางกนกลดา วัชชะวิพุธ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้มอบหมายให้นางวนิดา กัลยาศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
  สตส.สตูล ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์ GIN Conference (12/04/2565 09:12:44)
วันที่ 11 เมษายน 2565 นางกนกลดา วัชชะวิพุธ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์
สตูล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2565)
วันที่ 6 เมษายน 2565 นางกนกลดา วัชชะวิพุธ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ได้มอบหมายให้นางวนิดา กัลยาศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
อ่านทั้งหมด.....