ปรับตัวอักษร 

 เข้าสู่ระบบ
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

ข่าวประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
การจัดการอบรมหลักสูตร "การเพิ่มศักยภาพผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ ขึ้นพื้นฐาน" รุ่นที่ ๓ (30/06/2563)
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (19/06/2563 09:00:24)
***ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (19/06/2563)
***ประกาศ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูลเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (12/06/2563 10:35:29)
***ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี (01/06/2563 14:51:25)
อ่านทั้งหมด     
  สตส.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อรับรองงบการเงิน ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด (06/05/2564 16:39:49)
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยนางสาวบัวทิพย์ พิณสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
  สตส.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อรับรองงบการเงิน ขอสหกรณ์มัสยิดกลางควนโดน จำกัด (06/05/2564 11:11:50)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์มัสยิดกลางควนโดน จำกัด
  สตส.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ เพื่อรับรองงบการเงิน ของร้านสหกรณ์สุไหงอุเปทุ้งหว้า จำกัด (06/05/2564 11:06:57)
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางวนิดา กัลยาศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของร้านสหกรณ์สุไหงอุเปทุ้งหว้า จำกัด
  สตส.สตูล เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และแสดงความจงรักภักดี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 (03/05/2564 09:14:52)
วันที่ 25 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และแสดงความจงรักภักดี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19
  สตส.สตูล จัดประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (09/04/2564 12:54:42)
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล
  สตส.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สตูล จำกัด (08/04/2564 20:22:49)
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวเบ็ญใจ ขวัญทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สตูล จำกัด
  สตส.สตูล ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.สตูล จำกัด (08/04/2564 20:09:19)
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางวนิดา กัลยาศิริ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.สตูล จำกัด
  สตส.สตูล เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หลักสูตร "คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์” และหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพฝ่ายจัดการสหกรณ์” รุ่นที่ ๔ (08/04/2564 20:02:01)
วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางนันทนีย์ จิรสิทธิบัณฑิตย์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  สตส.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (08/04/2564 20:00:42)
วันที่ 6 เมษายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นำโดยนางสาวกำไลทิพย์ ดำชูพราย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด
อ่านทั้งหมด.....